Privātuma politika.

Mēs apzināmies Jūsu privātuma un personas datu aizsardzības nepieciešamību un tāpēc esam izstrādājuši šo privātuma politiku, kas izskaidro, kāpēc un kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī Jūsu tiesības attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

ATBILDĪGAIS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi, ir SIA Budeko Factory. Nepieciešamības gadījumā dati var tikt nodoti apstrādei uzņēmumam SIA Budeko. Abi šie uzņēmumi ir tiešā veidā saistīti un izmanto kopējas informācijas tehnoloģiju sistēmas. Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected]

Darbiniekiem, kuriem ir pieeja personas datiem, ir pienākums apstrādāt šos datus saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem (piemēram, iegūtos personas datus izmantot tikai tādiem mērķiem, kas ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanu klientam, ja šāds pakalpojums ir pieprasīts).

Tikai pilnvaroti SIA Budeko Factory un SIA Budeko darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli attiecīgajās sistēmās.

Datu apstrādātājs, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi:

- preču iegādes un piegādes nolūkā – SIA Budeko Factory;

- pakalpojumu sniegšanas nolūkā – SIA Budeko Factory vai SIA Budeko

Mūsu darbības nodrošināšanai izmantojam arī dažādus ārpakalpojumus. Tos nodrošina uzticami uzņēmumi, un ar tiem ir noslēgti līgumi. Personas datu apstrāde šajā gadījumā notiek tik lielā mērā, lai šie uzņēmumi varētu veiksmīgi pildīt savas funkcijas.

KĀPĒC MĒS APKOPOJAM, GLABĀJAM UN APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?

Jūsu dati tiek apkopoti, lai:

- mēs varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums interesējošo informāciju;

- sagatavotu anonīmu statistiku par interneta vietnes lietošanu;

- sniegtu pakalpojumus;

- nodrošinātu datortehnikas tirdzniecību;

- atjauninātu, uzlabotu un paplašinātu pakalpojumus, kuru saņemšanai Jūs esat pieteicies;

- nodrošinātu klientu atbalstu (mēs varam arī apkopot Jūsu papildu informāciju, lai pētītu un sniegtu atbildes uz Jūsu ar atbalstu saistītiem jautājumiem);

- analizētu mūsu klientus, lai izprastu klienta un tirgus vajadzības, izstrādātu jaunus pakalpojumus, kā arī mārketinga komunikācijas vajadzībām (ja esat devis tam atļauju).

Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Regulā noteiktajiem principiem.

SIA Budeko Factory un SIA Budeko darbinieki un darbuzņēmēji datus lieto tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Mēs glabāsim personas datus, klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik tas ir norādīts Latvijas Republikas likumdošanā, kā arī ir nepieciešams, lai:

- nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums esat pieprasījuši;

- sazinātos ar Jums par Jūsu pieprasījumu;

- administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku.

KĀ JŪS VARAT PIEKĻŪT SAVIEM DATIEM, PĀRBAUDĪT TO PAREIZĪBU UN IZLABOT TOS?

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personas datus, ja šobrīd Jums nav aktīvu pieprasījumu.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi Jūsu personas datiem 30 dienu laikā no Jūsu pieprasījuma.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem.

KUR VĒRSTIES JAUTĀJUMU VAI SŪDZĪBU GADĪJUMOS?

Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot Jūsu personas datus, lūdzam sazināties: [email protected]

Sūdzību un konfliktu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA Budeko Factory datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz [email protected]

Sūdzību saņemšanas gadījumā mēs reģistrēsim Jūsu vārdu un/vai uzņēmuma nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu un valsts atrašanās vietu, un informāciju, kas pamato sūdzību. Mēs izmantosim informāciju, kuru Jūs sniegsiet, lai izskatītu Jūsu sūdzību un nosūtītu Jums atbildi, tiklīdz Jūsu sūdzība būs izskatīta.

SĪKDATŅU POLITIKA

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko Jūsu apmeklētās tīmekļvietnes saglabā Jūsu datorā. Tās tiek plaši izmantotas, lai nodrošinātu vai padarītu tīmekļvietņu darbību efektīvāku, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem. Neviena šīs tīmekļvietnes lietotā sīkdatne nesatur nekāda veida personisku informāciju.

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES?

Sīkdatnes, kuras atceras Jūsu izvēli. Dažas šajā tīmekļvietnē lietotās sīkdatnes ļauj tīmekļvietnei atcerēties Jūsu izdarītās izvēles (piemēram, Jūsu valodas izvēli).

Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai ievāktu informāciju par to, kā apmeklētāji lieto mūsu tīmekļvietni. Mēs lietojam šo informāciju, lai sagatavotu ziņojumus, un tā mums palīdz uzlabot vietnes darbību. Sīkdatnes uzglabā informāciju anonīmā veidā.

Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā tīmekļvietnē lietotie trešo pušu pakalpojumi: Google Analytics, Facebook poga "Patīk", Twitter poga "Sekot", Google +1 poga, YouTube video. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi Jūsu darbībām citās tīmekļvietnēs, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu tīmekļvietne.

PERSONAS DATI UN TO NODOŠANA

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas šeit ir aprakstīti.

Mēs varam sniegt Jūsu datus, klientu vai uzņēmējdarbības informāciju trešajām personām, kas nodrošina mums pakalpojumus, piemēram, interneta vietņu analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanai. Šīs personas ir pilnvarotas izmantot Jūsu datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs sniegsim Jūsu datus, klientu vai uzņēmējdarbības informāciju trešajām personām tikai tādā veidā, kādā tas ir aprakstīts šajā Privātuma politikā. Mēs nekādā veidā nepārdodam Jūsu datus trešajām personām.

KĀ KONTROLĒT SĪKDATNES?

Jūs varat kontrolēt sīkdatnes un atteikties no to saņemšanas vairākos veidos.

Izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu. Lielākā daļa pārlūku piedāvā privātās pārlūkošanas režīmu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz Jūs aizverat visus pārlūka logus.

Pārveidojot pārlūka iestatījumus. Parasti Jūs varat pārveidot sava pārlūka iestatījumus, lai atspējotu sīkdatnes. Taču, atspējojot sīkdatnes vai noteiktus sīkdatņu veidus, Jūs varat kavēt savu lietotāja pieredzi šajā un citās tīmekļvietnēs vai liegt tām pilnvērtīgi darboties.

Ar bezmaksas rīku palīdzību. Jūs varat atteikties no konkrētu mērķtiecīgu reklāmas sīkdatņu saņemšanas.

 .